Olejový bandita

Staň se „OLEJOVÝM BANDITOU“ školního roku

 • Zapojíte se do smysluplného projektu environmentální výchovy zaměřené na recyklaci a ekologické využití odpadní suroviny - po celé ČR

 • Sbíráním tohoto odpadu ušetříte životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením

 • Přispíváte ke snaze o využití neropných zdrojů v ČR

 • Žáci se naučí, jak správně nakládat s tímto druhem odpadu

 • Zajímavé finanční ohodnocení pro školu – motivační systém

 • Věcné dárky pro žáky

bandita

Co nabízíme?

 • Ekologickou likvidaci použitého rostlinného oleje dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

 • Výkup použitého rostlinného oleje z domácností od žáků/pedagogů vaší školy

 • Vykup oleje ze školní jídelny

 • Zdarma dodání nádoby pro sběr oleje, po naplněn nádoby odvezeme a vyměníme za prázdné

 • Potvrzení o ekologické likvidaci

 

Informace pro vedení školy

 1. Nádoba pro sběr oleje bude škole zapůjčena v nejbližším možném termínu (jedná se o 50 litrový sud,  pouze školám v Ostravě jsme schopni zapůjčit 80 l popelnici, jinak se sbírá pouze do barelu.)

           70615261_660710827770366_7149625753192103936_n   70536237_2434955166765815_4642097633878343680_n   70888140_519327735561531_2120639105967587328_n
 2. Škola umístí sud tak, aby nedošlo k jeho odcizení a nejlépe tam, kde je chladno a tma (sklep, garáž, sklad)- nesmí být vystaven přímému slunci a nesmí být umístěn tam, kde se nachází potraviny

 3. Po naplnění sudu/popelnice (olejem nebo plastovými láhvemi s olejem). Sud Vám vyměníme za prázdný, popelnici vybereme

 4. S žádostí o odvoz plného barelu nás kontaktujte emailem info@odpadacek.cz nebo stiskem tohoto tlačítka

 5. Minimum oleje pro jeho odvoz ze školy je 45 kg = plný barel nebo popelnice 

 6. Odvoz je zajištěn prostřednictvím oprávněné osoby (tou jsou naše spřátelené firmy a  nebo naší mobilní sběrnou odpadů)

 7. Sud předáte zaměstnanci sjednané firmy a obdržíte evidenční kartu, ve které bude uvedeno množství odevzdaného oleje

 8. Je vhodné vymezit prostor např. v hodině ekologie a žákům vše vysvětlit

 9. V malých městech a vesnicích je možno vyvěsit letáky a informovat o sběru veřejnost (rozhlas, místní noviny). Občané mohou nosit olej do školy a škola pak za něj dostane peníze, za které může nakoupit školní pomůcky apod.

 10. Na konci soutěže (školního roku) prosím o naskenování evidenční karty + seznamů tříd s množstvím odevzdaného oleje od jednotlivých žáků – součet musí souhlasit s odevzdaným množstvím oleje (může být nižší, nikoliv však vyšší)

 11. Peníze budou vyplaceny po ukončení soutěže popřípadě dle dohody

 12. Finanční odměna pro školu se odvíjí podle nasbíraného množství použitého oleje, výhodnější je sběr do barelů, zde je cena za výkup vyšší, než pokuď olej odevzdáváte v pet lahvích.