Vývoz tukových lapolů

Vývozy lapolů zajišťujeme pouze v MS kraji v ostatních krajích se obraťte na místní vodárny a kanalizace:)

Tukový lapol (odlučovač neboli lapák tuků)

Je odpadní jímka zabraňující úniku tuků z odpadních vod kuchyňských provozů do kanalizace a její následné znečišťování. Tukový lapol by měl být instalován u každého provozu, kde vznikají zatukované odpadní vody. Důležité je jeho pravidelné čištění a zabránění tak úniku tuků do kanalizace. Pokud se dostávají tuky do kanalizace přes neudržovaný lapol, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později dojde k postupnému zatuhnutí tuků v lapolu a kanalizačním potrubí, následně neprůchodnosti a totálnímu ucpání celého odpadního systému. Pravidelným čištěním tukových lapolů těmto problémům předejdete spolu s možnými postihy ze strany příslušných kontrolních orgánů, při možném překračování limitů při vypouštění odpadních vod z neudržovaného lapolu do kanalizace. Čištění by mělo probíhat min. 2 x ročně s ohledem na vytíženost provozu nebo v intervalech daných provozním řádem tukového lapolu.

Služby pro restaurace, jídelny, kuchyně a masné provozy

Lapače tuků musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny.
Interval pro údržbu, vyprazdňování a čištění závisí na objemu lapáku tuků, kalového prostoru a zejména na provozních zkušenostech.
Výrobce tyto podmínky konkretizuje a upřesňuje v provozně manipulačním řádu, který je včetně provozního deníku dodán s lapákem tuku.
Cena za čištění, odvoz a likvidaci tukového lapolu je smluvní a odvíjí se především:místě, velikosti tukového lapolu, intervalu čištění

Součástí nabídky je:

  • kontrola stavu zařízení – celkový stav, stav vstupního poklopu šachet
  • vystavení potvrzení o ekologické likvidaci
  • vzorkování odpadních vod (cenová nabídka dle rozsahu stanovení)
  • další služby dle požadavku zákazníka, poradenství

OSTRAVA – VÝVOZ TUKOVÉHO LAPOLU od 2300 Kč bez DPH
Pokud Vás naše nabídka zaujala neváhejte se na nás obrátit pomocí poptávkového formuláře a obratem Vám zašleme nabídku přímo na míru.
Jsme připraveni nabídnout tu nejlepší cenu na trhu. Službu zajišťujeme prostřednictvím oprávněné osoby.

Chcete ušetřít? domluvte se se známým, který má taky tukový lapol/žumpu a v rámci jednoho města ušetříte za dopravné, které se rozdělí mezi Vás dva, či 3 podniky.