Vývoz tukových lapolů

Vývozy lapolů zajišťujeme pouze v MS kraji v ostatních krajích se obraťte na místní vodárny a kanalizace:)

Tukový lapol (odlučovač neboli lapák tuků)

Je odpadní jímka zabraňující úniku tuků z odpadních vod kuchyňských provozů do kanalizace a její následné znečišťování. Tukový lapol by měl být instalován u každého provozu, kde vznikají zatukované odpadní vody. Důležité je jeho pravidelné čištění a zabránění tak úniku tuků do kanalizace. Pokud se dostávají tuky do kanalizace přes neudržovaný lapol, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později dojde k postupnému zatuhnutí tuků v lapolu a kanalizačním potrubí, následně neprůchodnosti a totálnímu ucpání celého odpadního systému. Pravidelným čištěním tukových lapolů těmto problémům předejdete spolu s možnými postihy ze strany příslušných kontrolních orgánů, při možném překračování limitů při vypouštění odpadních vod z neudržovaného lapolu do kanalizace. Čištění by mělo probíhat min. 2 x ročně s ohledem na vytíženost provozu nebo v intervalech daných provozním řádem tukového lapolu.

Služby pro restaurace, jídelny, kuchyně a masné provozy

Lapače tuků musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny.
Interval pro údržbu, vyprazdňování a čištění závisí na objemu lapáku tuků, kalového prostoru a zejména na provozních zkušenostech.
Výrobce tyto podmínky konkretizuje a upřesňuje v provozně manipulačním řádu, který je včetně provozního deníku dodán s lapákem tuku.
Cena za čištění, odvoz a likvidaci tukového lapolu je smluvní a odvíjí se především:místě, velikosti tukového lapolu, intervalu čištění

Součástí nabídky je:

  • kontrola stavu zařízení – celkový stav, stav vstupního poklopu šachet
  • vystavení potvrzení o ekologické likvidaci
  • vzorkování odpadních vod (cenová nabídka dle rozsahu stanovení)
  • další služby dle požadavku zákazníka, poradenství

OSTRAVA – VÝVOZ TUKOVÉHO LAPOLU od 3500 Kč bez DPH
Pokud Vás naše nabídka zaujala neváhejte se na nás obrátit pomocí poptávkového formuláře a obratem Vám zašleme nabídku přímo na míru.
Jsme připraveni nabídnout tu nejlepší cenu na trhu. Službu zajišťujeme prostřednictvím oprávněné osoby.