Vzorkování odpadní vody

Vzorky pro rozbor vody odebírají akreditovaní pracovníci do vlastních, štítkem VZORKOVÁNÍ ODPADNÍCH Vodoznačených plastových vzorkovnic za přítomnosti obsluhy zákazníka.

Výsledky rozboru zákazník obdrží e-mailem do 1 týdne od odběru vzorků a následně mu bude poštou zaslán protokol spolu s fakturou.
S protokolem o analýze obdržíte současně i protokol o akreditovaném odběru vzorků.

Provádíme tyto stanovení:
BSK5, CHSKcr, RL, EL, NL, PAL A, pH (popřípadě dle provozního řádu či Vašeho požadavku).

VZORKOVÁNÍ ODPADNÍ VODY V OSTRAVĚ A OKOLÍ za 1350 Kč bez DPH

lab-217074_1280