Sběr hliníkových plechovek z barů/restaurací/disco clubů/jednotlivců

  • Ostravě se mohou do projektu zapojit i některé podniky – bary, hospody
  • plechovky sbírejte do pytlů například od brambor v horším případě plastových sáčku, které budou pravidelně odváženy dle domluvy přímo z provozovny
  • peníze získané z prodeje plechovek budou využity na nákup cen pro děti ze škol zapojených do projektu „Odpaďáček“
  • sběr plechovek přináší podnikům určitou úsporu z hlediska poplatků za odvoz odpadů
  • čím více odpadů podnik vytřídí, tím méně toho skončí v popelnici, která se tak často nezaplní a sníží se tak frekvence jejího vývozu

 

SNÍŽENÍ FREKVENCE VÝVOZU POPELNICE = FINANČNÍ ÚSPORA ZA ODVOZ ODPADŮ

MÉNĚ VYUŽITELNÉHO ODPADU KONČÍ NA SKLÁDCE= MOŽNOST ZNOVUVYUŽITÍ SUROVINY